spalio 6, 2016

Žmogaus – šviesulio netekus

Kategorija : Komentarai

Šį savo komentarą skiriu Leonido Donskio atminimui. Skaityti toliau …


spalio 6, 2016

Skolinti politikams – vienas malonumas

Kategorija : Komentarai

Skandalai demokratinėje šalyje – neatsiejama politinio gyvenimo dalis. Kitas dalykas, kokio atgarsio jie sulaukia visuomenėje, kaip sugebama juos įvertinti, kokios padaromos išvados. Skaityti toliau …


spalio 6, 2016

Valstybė – dreifuojantis laivas

Kategorija : Komentarai

Spalio 9 dieną vyks Seimo rinkimai, iki jų liko kiek daugiau nei mėnuo. Baigiasi ketverių metų kadencija, tad pats laikas susumuoti dabartinio Seimo ir Vyriausybės nuveiktus darbus. Skaityti toliau …


rugpjūčio 18, 2016

Apie didžiausią šalies problemą – tyla

Kategorija : Komentarai

Kal­bant apie gąs­di­nan­čius emig­ra­ci­jos mas­tus daž­nai ke­lia­mas klau­si­mas: ką da­ry­ti? Vy­riau­sy­bė, kaip ir vi­sa­da, at­ro­do su­tri­ku­si. Pri­sti­gu­si min­čių ji pla­ti­na apk­lau­sas, ti­kė­da­ma­si, kad koks nors žmo­gus ims ir pa­teiks ste­buk­lin­gą re­cep­tą.  Skaityti toliau …


rugpjūčio 4, 2016

Subyrėjusi pasaulio valdžia

Kategorija : Komentarai

Moi­se­so Nai­mo kny­go­je „Val­džios pa­bai­ga“ taik­liai api­bū­di­na­mi val­džios samp­ra­tos po­ky­čiai XXI am­žiu­je: glo­ba­li­za­ci­jos ero­je di­džio­sios ga­ly­bės pra­ran­da do­mi­na­vi­mą, o jas pa­kei­čia ma­ži vei­kė­jai. Pa­sau­lis ne­bė­ra val­do­mas ne­įvei­kia­mų dra­ko­nų: jis su­by­rė­jęs į dau­gy­bę ma­žų są­jū­džių, ini­cia­ty­vų. Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Antverpenas - Rubenso ir deimantų miestas Belgijoje Leidenas - Pietų Olandijos miestas Montpellier-Monpeljė. Antigonės kvartalas. Architektas Ricardo Bofill, pradėtas 1977 m. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Izraelis - Jafa OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas