Mano CV

Saulius Spurga

GYVENIMO APRAŠYMAS

Saulius Spurga – socialinių mokslų daktaras, politikos apžvalgininkas ir rašytojas, Mykolo Romerio universiteto kancleris.

ASMENINIAI DUOMENYS

Vardas, pavardė: Saulius Spurga

Gimimo data: 1961 m. liepos 17 d.

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, lenkų

IŠSILAVINIMAS

2009 m. – JAV Harvardo universiteto Vadybos ir vadovavimo švietime instituto (Institute for Management and Leadership in Education, MLE) absolventas

2008 m. – socialinių mokslų daktaras, disertacijos tema „Pilietinė visuomenė Europos Sąjungos valdyme“

1985 m. baigtas Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, įgyta gydomosios medicinos specialybė.

PROFESINĖ PATIRTIS

Nuo 2010 m. – Universiteto kancleris, Senato sekretorius, Mykolo Romerio universitetas.

2008 – 2010 m. – Universiteto sekretorius, Mykolo Romerio universitetas.

Nuo 2004 m. lektorius, nuo 2009 m. – docentas, Mykolo Romerio universitetas.

2005 – 2008 m. vyriausiasis redaktorius, redakcinės kolegijos pirmininkas, naujienų portalas „Omni.lt“, „Balsas.lt“.

2003-2004 m. Seimo Pirmininko pavaduotojų sekretoriato patarėjas, Lietuvos Respublikos Seimas.

1992-2003 m. korespondentas, „Laisvosios Europos radijas“.

1990-1992 m. korespondentas, redaktorius, savaitraštis „Atgimimas“.

1989-1990 m. Tautinių mažumų grupės atsakingasis sekretorius, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis.

1985-1989 m. jaunesnysis mokslinis bendradarbis, Vilniaus universiteto Gamtinių židininių infekcijų laboratorija.

MOKSLINIAI INTERESAI

Pilietinė visuomenė, demokratija, atstovavimas interesams, Europos Sąjungos valdymas, žiniasklaida, informaciniai karai.

PUBLIKACIJOS

1. Spurga S. „Demokratija ir pilietinė visuomenė nacionalinėse valstybėse ir Europos Sąjungoje: Vidurio ir Rytų Europos demokratizacija.“ Monografija. Mykolo Romerio universitetas, 2012.

2. S. Spurga „Pokomunizmas po dvidešimt metų: Šiaurės Europos valstybių, Pietų Europos valstybių ir Vidurio ir Rytų Europos valstybių demokratijos rodiklių palyginimas“, Politologija. 2011 4 (64) tomas, p. 146 – 183.

3. Spurga S. „Komunistinis įspaudas Vidurio Rytų Europos valstybių pilietinėje visuomenėje“, Darbai ir dienos. 2008, t. 49, p. 235-250.

4. Spurga S. „Europeanization of Civil Society in the Baltic States: Promotion or Constraint of Democratization?“, Viešoji politika ir administravimas. 2007, Nr. 22, p. 57-68.

5. Spurga S. „Evaluation of the Impact of European Integration on Civil Society of The Baltic States“, Lithuanian Foreign Policy Review. 2006, t. 1 (17), pp. 96 – 118.

6. Augustinaitis A., Kraujelytė A., Spurga S. ”Kuriančiosios, žinių visuomenės plėtra”, M. Adomėnas, A. Augustinaitis, D. Kuolys, E. Motieka (sud.) Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos. Versus aureus, 2006, p. 165-217.

7. Aleknonis G., Janeliūnas T., Spurga S. „Komunikacijų ir naujųjų technologijų iššūkiai, atsakymų į juos būdai“, M. Adomėnas, A. Augustinaitis, D. Kuolys, E. Motieka (sud.) Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos. Versus aureus, 2006, p. 217-254.

8. Spurga S. „Lithuanian interest intermediation and communication of interest groups at the EU level”, Informacijos mokslai. 2005, t. 35, pp. 136-50.

9. Spurga S. „Europos Sąjungos plėtra ir integracija“, mokomasis – metodinis leidinys, Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2009.

STAŽUOTĖS

2006 m. sausį – balandį stažuotė Lundo universitete (Švedija).

2006 m. lapkritį – gruodį stažuotė Vroclavo universitete (Lenkija).

2005-2008 m. dalyvavo dviejuose tarptautiniuose doktorantų tinkluose, į kuriuos buvo atrinktas po Europos doktorantų konkurso – Manheimo (Vokietija) Europos socialinių tyrimų centre ir Paryžiaus (Prancūzija) Europos mokslo studijų centre. Dalyvauta penkiuose darbiniuose sustikimuose – konferencijose ir trijuose mokymo kursuose.

KNYGOS

Penkių knygų autorius: „Svarbiausių Lietuvos įvykių žinynas 1990-2001“, Vilnius: Vaga, 2001; „Pasaulio vidurys“, romanas, Vilnius: Vaga, 2001; „Gintarinė valstija“, romanas, Vilnius: Alma Littera, 2005, „Europos Sąjungos plėtra ir integracija“, mokomasis – metodinis leidinys, Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2009; „Demokratija ir pilietinė visuomenė nacionalinėse valstybėse ir Europos Sąjungoje: Vidurio ir Rytų Europos demokratizacija“, Mykolo Romerio universitetas, 2012.

Su bendraautoriais:

Lietuvos istorija : iliustruota enciklopedija/Teksto autoriai: Bronislovas Genzelis, Algimantas Kajackas, Zigmantas Kiaupa, Bronislovas Kuzmickas, Povilas Lasinskas, Mykolas Michelbertas, Sigitas Narbutas, Grigorijus Potašenko, Gytis Ramoška, Vasilijus Safronovas, Linas Saldukas, Stanislovas Sajauskas, Saulius Spurga, Marius Ščavinskas, Laima Šinkūnaitė, Arūnas Vaicekauskas, Jonas Vaičenonis.  Kaunas : Šviesa, 2012.  398 p.

Komunikacijų ir naujųjų technologijų iššūkiai, atsakymų į juos būdai / Gintaras Aleknonis, Tomas Janeliūnas, Saulius Spurga // Lietuvos tauta : būklė ir raidos perspektyvos : kolektyvinė monografija / Strateginių studijų centras ir pilietinės visuomenės institutas. Vilnius : Strateginių studijų centras, 2006. ISBN 9789955699781. p. 217-254.

Kuriančiosios, žinių visuomenės plėtra / Arūnas Augustinaitis, Austė Kraujelytė, Saulius Spurga // Lietuvos tauta : būklė ir raidos perspektyvos. Vilnius : Strateginių studijų centras, 2006. ISBN 9789955699781. p. 165-198.

Tarp amžinybės ir akimirkos / Saulius Spurga // Gyvuosius apraudu, mirusių šaukiuos. Politikos skliaute – velnio arija / Vidmantas Valiušaitis. Vilnius : Žara, 2013.


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Ghent - Gentas, Belgija Montpellier-Monpeljė. Antigonės kvartalas. Architektas Ricardo Bofill, pradėtas 1977 m. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA BATH- Batas, Jungtinė Karalystė

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas