kovo 28, 2014

Ar kalti Lietuvos politikai

Kategorija : Komentarai

Vers­li­nin­kas Vi­lius Kai­ka­ris su­kė­lė aud­rą su­kri­ti­ka­vęs Lie­tu­vos po­li­ti­ką rea­guo­jant į Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je.  Skaityti toliau …


kovo 14, 2014

Kaip atremti Rusijos galias

Kategorija : Komentarai
Lem­tin­gi įvy­kiai klos­to­si Ukrai­no­je. Įtam­pa nuo­lat di­dė­ja. Su­nku prog­no­zuo­ti, kas nu­tiks ar­ti­miau­siu lai­ku, ta­čiau aki­vaiz­du, kad esa­me liu­di­nin­kai pa­dė­ties, kai at­ver­čia­mas nau­jas is­to­ri­jos la­pas. Skaityti toliau …

Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    OLYMPUS DIGITAL CAMERA Montpellier-Monpeljė. Pietų Prancūzijos miestas OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Jeruzalės vaizdas nuo Alyvų kalno OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Riga - Ryga

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas