vasario 27, 2014

R.Paksas – pasiklydęs Europoje

Kategorija : Komentarai

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja įre­gis­tra­vo Ro­lan­dą Pa­ksą kaip pre­zi­den­to rin­ki­mų po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vį, ta­čiau da­ly­vau­ti šiuo­se rin­ki­muo­se grei­čiau­siai ne­leis. Ne­su R.Pa­kso ša­li­nin­kas, bet su­tin­ku su Stras­bū­ro teis­mo nuo­mo­ne, kad po­li­ti­ko nu­ša­li­ni­mas vi­sam lai­kui nuo par­ei­gų, su­si­ju­sių su bū­ti­ny­be duo­ti prie­sai­ką, yra ne­pro­por­cin­ga nuo­bau­da. Skaityti toliau …


vasario 11, 2014

Rinkimų baigtis dar neaiški

Kategorija : Komentarai

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­skel­bė, kad sieks va­do­vau­ti vals­ty­bei an­trą ka­den­ci­ją. Tai ne­bu­vo di­de­lė nau­jie­na. Be to, vi­si su­tiks, kad D. Gry­baus­kai­tė yra svar­biau­sia kan­di­da­tė lai­mė­ti rin­ki­mus. Vis dėl­to šie rin­ki­mai bus ki­to­kie nei 2009 me­tais. Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    OLYMPUS DIGITAL CAMERA Montpellier-Monpeljė. Antigonės kvartalas. Architektas Ricardo Bofill, pradėtas 1977 m. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas