sausio 29, 2014

Tiltas sunaikintų unikalų kurortą

Kategorija : Komentarai

Sau­sio pra­džio­je įvy­ko dar­bo gru­pės po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo ap­tar­tos ga­li­my­bės sta­ty­ti til­tą į Kur­šių ne­ri­ją. Jau to­kios dar­bo gru­pės su­kū­ri­mas su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro įsa­ky­mu yra ne­ti­kė­tas ir keis­tas žings­nis. Ne­jau­gi ga­li at­si­tik­ti, kad bus su­bjau­ro­tas uni­ka­liau­sias Lie­tu­vos gam­tos kam­pe­lis? Skaityti toliau …


sausio 14, 2014

Metai, kai baigėsi skandalas

Kategorija : Komentarai

Ver­ti­nant pra­bė­gu­sius me­tus li­ko ne­pa­mi­nė­tas ty­lus, ta­čiau itin reikš­min­gas įvy­kis: ga­lų ga­le nu­slū­go ket­ve­rius me­tus Lie­tu­vą krė­tęs koš­ma­ras, ga­vęs pe­do­fi­li­jos by­los var­dą. Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Dublinas, Kristaus bažnyčios katedra Montpellier-Monpeljė. Akvedukas Montpellier-Monpeljė. Saint Pierre katedra Montpellier-Monpeljė. Pietų Prancūzijos miestas OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Įspūdingas Rygos Jugendstil

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas