birželio 21, 2013

Socialinės darnos vizija – dar ne šiandien

Kategorija : Komentarai

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės me­ti­nis pra­ne­ši­mas bu­vo ryš­kus. To­kių me­teo­rų Lie­tu­vos po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je ga­li su­skai­čiuo­ti ant vie­nos ran­kos pirš­tų. Skaityti toliau …


birželio 13, 2013

Kaip valdžiai bendrauti su verslu?

Kategorija : Komentarai

Bi­ru­tė Vė­sai­tė po ke­lio­nės bend­ro­vės “Ar­vi” už­sa­ky­tu lėk­tu­vu į Ka­zachs­ta­ną tu­rė­jo pa­lik­ti ūkio mi­nis­tro pos­tą. Šis at­sis­ta­ty­di­ni­mas su­tvir­ti­no ir šiaip jau ga­ją nuo­mo­nę, kad jei val­džios at­sto­vas bend­rau­ja su vers­li­nin­kais, tai – ko­rup­ci­jos reiš­ki­nys.  Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas