birželio 21, 2013

Socialinės darnos vizija – dar ne šiandien

Kategorija : Komentarai

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės me­ti­nis pra­ne­ši­mas bu­vo ryš­kus. To­kių me­teo­rų Lie­tu­vos po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je ga­li su­skai­čiuo­ti ant vie­nos ran­kos pirš­tų. Skaityti toliau …


birželio 13, 2013

Kaip valdžiai bendrauti su verslu?

Kategorija : Komentarai

Bi­ru­tė Vė­sai­tė po ke­lio­nės bend­ro­vės “Ar­vi” už­sa­ky­tu lėk­tu­vu į Ka­zachs­ta­ną tu­rė­jo pa­lik­ti ūkio mi­nis­tro pos­tą. Šis at­sis­ta­ty­di­ni­mas su­tvir­ti­no ir šiaip jau ga­ją nuo­mo­nę, kad jei val­džios at­sto­vas bend­rau­ja su vers­li­nin­kais, tai – ko­rup­ci­jos reiš­ki­nys.  Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Antverpenas - Rubenso ir deimantų miestas Belgijoje Vienas iš Harvardo universiteto pastatų Dublinas, Trejybės koledže OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Londonas. Turbūt garsiausias pasaulio tiltas - Tauerio tiltas.

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas