gegužės 27, 2013

Kas liks po V.Uspaskicho

Kategorija : Komentarai

Vik­to­ras Us­pas­ki­chas pa­si­trau­kė iš par­ti­jos va­do­vo pos­to, ta­čiau šis fak­tas ne­su­lau­kė di­des­nio at­gar­sio. Ne­sku­ba­ma ra­šy­ti po­li­ti­nio V.Us­pas­ki­cho ne­kro­lo­go. Pats po­li­ti­kas sa­vo at­si­sa­ky­mą kan­di­da­tuo­ti par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se mo­ty­va­vo taip: “Jau de­šimt me­tų va­do­vau­ju, kiek gi ga­li­ma?” Iš ti­krų­jų – kiek ga­li­ma?.. Skaityti toliau …


gegužės 17, 2013

LNK televizijos žinios, 2013 m. gegužės 16 d.

Kategorija : Komentarai

LNK televizijos žinių 2013 m. gegužės 16 d. svarbiausių šalies žinių santrauka:

 • Panevėžyje balkone rasta palikta naujagimė
 • Sostinėje vėl panika dėl meningokoko
 • Prieš aštuonerius metus mirusia paskelbta trijų vaikų motina atsirado Kaliningrade gyva ir sveika

http://www.lnk.lt/video-perziura/5564/zinios-2013-05-16-2200

Troškios kaimelio, o ne valstybės žinios.


gegužės 13, 2013

Kaip įveikti tragišką statistiką

Kategorija : Komentarai

Lie­tu­va ke­lis de­šimt­me­čius ne tik Eu­ro­po­je, bet ir pa­sau­ly­je pir­mau­ja liūd­no­jo­je sta­tis­ti­ko­je – pa­gal sa­vi­žu­dy­bių skai­čių. To­kia pa­dė­tis nie­ka­da ne­bu­vo pa­slap­tis, tad ne­do­va­no­ti­na, kad per tiek me­tų vals­ty­bė ne­su­for­ma­vo sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos stra­te­gi­jos, ne­sky­rė tam pa­kan­ka­mai dė­me­sio.

Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

  • No results available

Pask. 12 mėn.

  • No results available
   
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Jeruzalė. Šv. Kapo bazilika OLYMPUS DIGITAL CAMERA Londonas. Turbūt garsiausias pasaulio tiltas - Tauerio tiltas. Addis Ababa - Adis Abeba

  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas