balandžio 25, 2013

Dviguba pilietybė – be vizijos ir diskusijų

Kategorija : Komentarai

Sei­mo bal­sa­vi­mas dėl re­fe­ren­du­mo, per ku­rį pi­lie­čiai bus kvie­čia­mi par­eikš­ti nuo­mo­nę pi­lie­ty­bės klau­si­mu, kol kas vi­suo­me­nė­je ne­su­kė­lė di­des­nių dis­ku­si­jų. O jos bū­ti­nos. Šian­dien dau­ge­lis su­tin­ka, kad dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės prob­le­mą rei­kia spręs­ti. Ta­čiau at­lie­kant tai sku­bo­tai, ne­ran­dant tin­ka­mos Kons­ti­tu­ci­jos straips­nio pa­tai­sos for­mu­luo­tės, ga­li­ma pa­da­ry­ti daug ža­los. Skaityti toliau …


balandžio 10, 2013

Turkija ir ES: derybos be pabaigos

Kategorija : Komentarai

Praėjusią savaitę, kai Lietuvoje viešėjo Turkijos prezidentas Abdullah Gulas, aukščiausi valstybės pareigūnai vienu balsu tikino, kad Lietuva, pirmininkaudama Europos Sąjungos (ES) Tarybai, ypač daug dėmesio skirs atnaujintoms Turkijos deryboms dėl narystės ES. Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    nuotrauka-0015 Potsdamo aikštė - naujojo Berlyno simbolis OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Tel Avivas OLYMPUS DIGITAL CAMERA Addis Ababa - Adis Abeba

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas