spalio 13, 2016

Netikėtumų rinkimai: intriga išlieka

Kategorija : Komentarai

Jau pirmasis Seimo rinkimų turas sukėlė revoliuciją Lietuvos politinėje sistemoje. Nelaukdami net antrojo turo ir galutinių rinkimų rezultatų atsistatydino dviejų valdančiosios koalicijos partnerių – Darbo partijos bei „Tvarkos ir teisingumo“ – lyderiai Valentinas Mazuronis ir Rolandas Paksas. Skaityti toliau …


spalio 6, 2016

Žmogaus – šviesulio netekus

Kategorija : Komentarai

Šį savo komentarą skiriu Leonido Donskio atminimui. Skaityti toliau …


spalio 6, 2016

Skolinti politikams – vienas malonumas

Kategorija : Komentarai

Skandalai demokratinėje šalyje – neatsiejama politinio gyvenimo dalis. Kitas dalykas, kokio atgarsio jie sulaukia visuomenėje, kaip sugebama juos įvertinti, kokios padaromos išvados. Skaityti toliau …


spalio 6, 2016

Valstybė – dreifuojantis laivas

Kategorija : Komentarai

Spalio 9 dieną vyks Seimo rinkimai, iki jų liko kiek daugiau nei mėnuo. Baigiasi ketverių metų kadencija, tad pats laikas susumuoti dabartinio Seimo ir Vyriausybės nuveiktus darbus. Skaityti toliau …


rugpjūčio 18, 2016

Apie didžiausią šalies problemą – tyla

Kategorija : Komentarai

Kal­bant apie gąs­di­nan­čius emig­ra­ci­jos mas­tus daž­nai ke­lia­mas klau­si­mas: ką da­ry­ti? Vy­riau­sy­bė, kaip ir vi­sa­da, at­ro­do su­tri­ku­si. Pri­sti­gu­si min­čių ji pla­ti­na apk­lau­sas, ti­kė­da­ma­si, kad koks nors žmo­gus ims ir pa­teiks ste­buk­lin­gą re­cep­tą.  Skaityti toliau …